Oh oh! Świetnie! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Kierownik Ciągłego Doskonalenia, Lantmännen Unibake

Połącz się z LinkedIn, aby wypełnić formularz Połącz się z LinkedIn