Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Technical solution architect Dynamics 365, Sogeti

Connect to LinkedIn to fill out the form Connect to LinkedIn
Vi samlar in dessa uppgifter endast för statistiska ändamål för att säkerställa mångfald på Sogeti. Dina svar kommer att vara anonyma och kommer inte att kopplas till din ansökan.