Oh oh! Świetnie! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Pracownik Produkcji, Lantmännen Unibake

Połącz się z LinkedIn, aby wypełnić formularz Połącz się z LinkedIn
Niniejszym wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych przez dłuższy czas niż do celów obsługi tego podania i na ich udostępnienie (i) innym przedsiębiorstwom należącym do koncernu Lantmännen, (ii) przez okres przechowywania wskazany w niniejszej polityce ochrony danych w procesie rekrutacji do celu skontaktowania się ze mną w związku z ewentualnymi przyszłymi wakatami w Lantmännen we wskazanym okresie przechowywania. Więcej informacji, zwłaszcza dotyczących rodzaju danych, podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie, okresów przechowywania i praw, znajduje się w Polityce ochrony danych w procesie rekrutacji.  

Zgodę na przechowywanie danych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem: [email protected]