{$ msg.text $}

Onderhoudstechnieker , Lantmännen Unibake

Connect to LinkedIn to fill out the form Connect to LinkedIn
I have read the information in applicable ‘Privacy Policy’ and I agree that my personal data may be used to contact me regarding future positions within Lantmännen during the described retention period.

You can, at any time, retract your consent by contacting us at dataprotectionofficer@lantmannen.com
Ik heb de informatie over de toepasselijke ‘Privacy Policy’ gelezen en ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt om contact met mij op te nemen betreffende toekomstige posities binnen Lantmännen tijdens de hele beschreven bewaarperiode.

U kunt wanneer dan ook uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dataprotectionofficer@lantmannen.com
We only collect this data for statistical purposes only to ensure diversity at Lantmännen Group. Your answers will be anonymous and will not be connected to your application.
We verzamelen deze gegevens alleen voor statistische doeleinden, en om de diversiteit binnen de Lantmännen-groep te verzekeren. Uw antwoorden zijn anoniem en worden niet aan uw sollicitatie gekoppeld.