{$ msg.text $}

Senior lösningsarkitekt/ Cloud Advisor inom Google Cloud Platform/GCP, Forefront Consulting

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn
Vi samlar in dessa uppgifter så att vi bättre kan arbeta med våra genus- och mångfaldsprocesser. Det är en del i vårt arbetet att bli bättre och mer jämställda. Alla svar är anonyma och kan endast användas för rapporteringsändamål