{$ msg.text $}

Systemutvecklare, Sogeti

Koppla ditt LinkedIn konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn