Åh nej! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Förare i växlingstjänst till Hallsberg - med betald utbildning!, Green Cargo

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn
Enligt Transportstyrelsens krav behöver du vara 20 år eller äldre för att kunna få ett förarbevis, vilket krävs för denna tjänst.
Enligt Transportstyrelsens krav behöver du ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan, eller likvärdig utbildning med godkända betyg i alla ämnen, för att kunna få ett förarbevis, vilket krävs för denna tjänst. Vi vill därför att du bifogar ditt examensbevis från genomförd gymnasieutbildning tillsammans med din ansökan.
Vissa yrken ställer krav på ett icke nedsatt färgseende. För att få förarbevis testas färgseendet, enligt Transportstyrelsens krav, i den hälsoundersökning som görs innan anställning.
Vår verksamhet är igång dygnet runt, året runt och du behöver kunna arbeta dagar, kvällar, nätter och helger.
Arbetet innebär att du rör dig mycket, går långa sträckor och tidvis lyfter tungt. Arbetet sker utomhus större delen av tiden, oavsett väderlek.
För att komma vidare i vår rekryteringsprocess måste även kandidater med giltigt lokförarbevis genomföra de urvalstester som skickas ut via mejl.