Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Jobbsøknadsskjema for Destinasjon Dyreparken 2024, Kristiansand Dyrepark

Koble til LinkedIn for å fylle ut skjemaet Koble til LinkedIn

Dersom du blir ansatt bruker vi dette bildet på ansattkortet ditt. Vi vil derfor at du legger ved et nærbilde av deg selv fra skuldrene og opp.

Dersom du hadde sesongjobb i Dyreparken sesongen 2021 eller senere kan du søke gjennom søknadsskjema for forhåndssøkere. Ta kontakt med oss på [email protected] hvis du ikke finner linken.
Enkelte avdelinger har behov for ansatte utover dette, se info om hver avdeling på dyreparken.no/jobb/
Noen avdelinger har behov for ansatt utover dette, se info bak hver avdeling. https://www.dyreparken.no/jobb/sesongmedarbeidere
Vær obs på at vi i første behandling av søknaden ikke vil gå gjennom CV’en, så pass på å skrive det viktigste i feltet her, dersom du mener det er viktig å få fram. Beskriv gjerne hvor du jobbet, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde
Filmen du laster opp trenger ikke være være avansert eller redigert, men vi ønsker å få et inntrykk av hvem du er.
Kryss av hvilke av disse tidene du kan jobbe (gjelder kun enkelte kvelder/helger).
Dersom du skal jobbe 50% eller mer i annen jobb vet vi at det kan være utfordrende å kombinere med jobb i Dyreparken.
En referanseperson er en som kjenner deg godt nok til at de kan si noe om hvordan du kan passe til en eventuell sesongjobb i Dyreparken. Eksempel på referanseperson kan være leder i jobbsammenheng, leder på fritidsaktiviteter, trenere o.l. ​Vennligst oppgi navn og relasjonen du har til referansepersonen (f.eks. referansen er min tidligere leder, trener, dirigent etc.) din i linjen under. Vi ønsker maks tre referansepersoner. Husk å spørre vedkommende om tillatelse før du oppgir referansen i søknaden. Nær familie er ikke en gyldig referanseperson.
Dersom du har flere referansepersoner, skiller du e-postadressene med kommategn.
Mer info om de ulike jobbene: dyreparken.no/jobb
Enkelte av våre stillinger krever at man utfører arbeidsoppgaver i høyden. Blant annet som badevakt og aktivitetsvert.