Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Erfaren utvecklare inom Business Intelligence och Analytics, Sogeti

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn