Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Sales Director US, Forefront Consulting

Connect to LinkedIn to fill out the form Connect to LinkedIn
Vi samlar in dessa uppgifter så att vi bättre kan arbeta med våra genus- och mångfaldsprocesser. Det är en del i vårt arbete att bli bättre och mer jämställda. Alla svar är anonyma och kan endast användas för rapporteringsändamål