Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Cloud Arkitekt (Stockholm, Göteborg, Malmö), Capgemini Sverige

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn