Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Consultant - Graduate (Stockholm/Gothenburg/Malmö), Capgemini Invent Sverige

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn