Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Jobbsøknadsskjema for Destinasjon Dyreparken 2023, Kristiansand Dyrepark

Koble til LinkedIn for å fylle ut skjemaet Koble til LinkedIn

Dersom du blir ansatt bruker vi dette bildet på ansattkortet ditt. Vi vil derfor at du legger ved et nærbilde av deg selv fra skuldrene og opp.

Dersom du hadde sesongjobb i Dyreparken sesongen 2020 eller senere kan du hoppe videre til søknadsskjema for forhåndssøkere.
Vær obs på at vi i første behandling av søknaden ikke vil gå gjennom CV’en, så pass på å skrive det viktigste i feltet her, dersom du mener det er viktig å få fram. Beskriv gjerne hvor du jobbet, og hvilke arbeidsoppgaver du hadde
Filmen du laster opp trenger ikke være være avansert eller redigert, men vi ønsker å få et inntrykk av hvem du er.
Vi ønsker å informere om at det kun er mulighet for maks 10 dager sammenhengende ferie i skolens sommerferie, og vi er avhengige av at flest mulig er tilgjengelige for jobb i slutten av juni/ starten av juli. Ferieønsker kan ikke betraktes som innvilget/avtalt før etter skriftlig bekreftelse fra leder.
Kryss av hvilke av disse tidene du kan jobbe (gjelder kun enkelte kvelder/helger).
Dersom du skal jobbe 50% eller mer i annen jobb vet vi at det kan være utfordrende å kombinere med jobb i Dyreparken.
En referanseperson er en som kjenner deg godt nok til at de kan si noe om hvordan du kan passe til en eventuell sesongjobb i Dyreparken. Eksempel på referanseperson kan være leder i jobbsammenheng, leder på fritidsaktiviteter, trenere o.l. ​Vennligst oppgi navn og relasjonen du har til referansepersonen (f.eks. referansen er min tidligere leder, trener, dirigent etc.) din i linjen under. Vi ønsker maks tre referansepersoner. Husk å spørre vedkommende om tillatelse før du gir oppgir referansen i søknaden
Dersom du har flere referansepersoner, skiller du e-postadressene med kommategn.
Dette er slik at vi kan plassere deg i en avdeling som passer deg best
Enkelte av våre stillinger krever at man utfører arbeidsoppgaver i høyden. Blant annet som badevakt og aktivitetsvert.