Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Senior ERP konsulent, OBOS BBL

Koble til LinkedIn for å fylle ut skjemaet Koble til LinkedIn
OBOS skal bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. For å klare dette trenger vi ulike mennesker, med ulike perspektiver og kompetanse. Som en del av vårt mangfolds- og likestillingsarbeid følger vi med på kjønnsfordeling i rekrutteringen. Vi ønsker mennesker med alle kjønn velkommen til å søke hos oss, men for å ikke bryte med spørreforbudet i likestillings- og diskrimineringsloven § 30 kan vi ikke stille spørsmål om andre kjønn enn kvinne/mann. Informasjonen brukes kun til statistikk og svarene behandles anonymt uten å knyttes til søker.