Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Junior mekanikkonstruktör, NPB Automation AB

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn