Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Business Intelligence/ Data Warehouse expert med intresse för Snowflake, Capgemini Sverige

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn