Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Part-time Data scientist, Coop Sverige

Koppla ditt LinkedIn-konto för att fylla i formuläret Koppla till LinkedIn