Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Oppvask-Medarbeider, Scandic Fornebu, deltid, Scandic Hotels Norge

Koble til LinkedIn for å fylle ut skjemaet Koble til LinkedIn
Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet i 12 mnd etter oppsigelsesutløp // An employee who has been dismissed due to the company's circumstances, has a preferential right to new employment in the same company for 12 months after the expiry of the notice period